wp36692194.png
wp7f4cb0f7_0f.jpg
wpfe974fdd.png
wpc2cefd2c_0f.jpg
wp8e4172a8.png
© Perfect Arkenbouw 2015 | algemene voorwaarden | disclaimer
Taxatie, Schade-Expertise & Inspectie
Erkend taxateur van woonboten en woonarken
wp73eb9069.png
wp59448a04_0f.jpg
wp31f990e1_0f.jpg
Heeft u vragen? Bel ons gerust:
072-540 50 50
wp674bd5a3.png
 Taxaties v.a.
€ 495,- inclusief BTW
wp3adbacc5.png
Disclaimer

Artikel 1
In deze disclaimer wordt verstaan onder:

De webpagina: Iedere webpagina waarin de uitgever een hyperlink naar deze disclaimer opneemt met de intentie deze disclaimer daarop te
laten gelden.

De uitgever: De bevoegde uitgever van de webpagina.

Gebruik(en): Onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren),
verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen
(bijv. kopen, huren).

U: De al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt.

De inhoud: Onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten.

Schade: Directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch
              nadeel.

Artikel 2
Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Artikel 3
De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is
het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Artikel 4
De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de
deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Artikel 5
De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het
gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

Artikel 6
De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder
voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Artikel 7
Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling
houdt geen bekrachting van die bestanden in.

Artikel 8
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t.
privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de
webpagina verzendt.

Artikel 9
De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de
webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.

Artikel 10
U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen
en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d.
die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook
of de rechten
© Perfect Arkenbouw 2010|sitemap|algemene voorwaarden|disclaimer